Perspectief/ Verdwijnpunten

Alles in de wereld bevindt zich in perspectief. Wanneer je bewust bent van het perspectief kun je daar je tekening op aanpassen. Perspectief is een van de basisbeginselen welke je tekening diepte en realisme kunnen geven. Jou ogen zien een bepaald voorwerp in een 3D ruimte, de positie waarin jij je bevindt bepaalt hoe jij het voorwerp waarneemt.

Bijvoorbeeld de horizon wordt altijd bepaald door de hoogte waarop jij staat. Sta je op de grond of op een krukje Het voorwerp kan zich boven of onder de horizon bevinden. Zo kijk jij dus op het voorwerp of je kijkt er tegen aan. Perspectief tekenen wil zeggen dat diepte wordt weergegeven. Alle lijnen in je tekening worden zo weergegeven, dat ze naar één of meerdere punten verdwijnen. Deze punten worden ook wel aangegeven als verdwijnpunten.   

verdwijnpunten

Zijn denkbeeldige punten op de horizontale lijn. Doorgetrokken lijnen van bijvoorbeeld een een treinspoor komen samen in het verdwijnpunt.Vluchtpunt is een andere benaming voor verdwijnpunt. 

Er zijn vele vormen van perspectieftekenen, zoals éénpuntsperspectief, tweepuntsperspectief, driepuntsperspectief, Vogelvluchtperspectief en kikvorsperspectief.

Eénpuntsperctief wordt meestal gebruikt wanneer de voorzijde van het object naar de kijker is gekeerd. Bij dit soort tekeningen zijn de horizontale en verticale lijnen ook horizontaal en verticaal, en lijnen die steeds verder van de kijker verwijderd zijn worden in een hoek getekend naar het zogenoemde ‘verdwijnpunt’.

Tweepuntsperspectief of perspectief met twee verdwijnpunten wordt gebruikt wanneer de hoeken van een object naar de kijker zijn gericht.

Het onderwerp kan anders benaderd worden door het oogpunt omhoog of omlaag te brengen. In het geval dat je het onderwerp vanaf onder benaderd heet dit kikvorsperspectief (perspectief vanuit het oogpunt van een kikker). En vanaf bovenaf heet het een vogelvluchtperspectief. (perspectief vanuit het oogpunt van een vliegende vogel)